Agenda


BBQ. bij het dorpshuis

28 augustus 2021

Nader info volgt en alles onder voorbehoud van de dan gelden corona regels.


Plein onderhoud

31 augustus 2021

Vanaf 18.30 uur bij het dorpshuis


Jaarvergadering dorpsbelangen/dorpshuis.

16 september 2021

Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis


Plein onderhoud

28 september 2021

Oud papier

05 november 2021

Vanaf 12.45 uur komt de kraak auto langs.

Helpers deze keer: ......... en ..........