Beste dorpsgenoten

Na een aantal jaren van bezinnen en verbouwen 😊 is het dan zo ver. Gezinshuis de Ark is een feit. Vanaf 29 juli zijn Esmeé en Gerjolein de eerste gezinshuiskinderen die deel van ons gezin zullen zijn. 

Verdere informatie over ons gezinshuis kunt u vinden op onze site: www.gezinshuisdeark.nl

Medio december houden we open huis en kunt u de boerderij van binnen bewonderen. De verbouwing zal dan grotendeels klaar zijn. Verdere info zal te zijner tijd volgen.

Hartelijke groet,

Catry en Peter Rusting   

Nieuwedijk 2

9464Th Eexterzandvoort

tel.: 0598-795127

 


Bericht geplaatst door: Redactie op 30 juli 2017 om 14:55

Bermonderhoud

Zaterdag 29 juli a.s vindt voor de tweede keer dit seizoen bermonderhoud plaats. Net als voorgaande keren beginnen we om half tien met koffie bij het dorpshuis. Ieder die mee wil helpen of eten verzoeken we om zich voor 26 juli even aan te melden bij Anita tel.0598- 468229 of Tanja: tel. 0598-371071. Zie voor verder informatie eerder op de website.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 juli 2017 om 21:42

Oud papier

A.s vrijdagmiddag 7 juli as. komen we vanaf 12.45 uur langs om het oud papier op te halen. Wilt u het wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn Jan en Hans. Vrijwilligers hiervoor zijn altijd welkom en kunnen dit melden bij het bestuur van " stichting dorpshuis" . De volgende ophaalronde is vrijdag 3 november.


Bericht geplaatst door: Stichting Dorpshuis op 03 juli 2017 om 10:36

Werkzaamheden en stremming Dalweg

Op maandag 3 juli en dinsdag 4 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Dalweg (tussen de Nieuwedijk en Oudedijk).

Daarnaast wordt op donderdag 6 juli een slijtlaag aangebracht op het laatste gedeelte van de Nieuwedijk.

Voor vragen neem dan contact op met Theo Kroeze van de Gemeente Aa en Hunze tel. 0592 267869.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 30 juni 2017 om 08:44

Zomeravond concert TOGIDO

Dinsdagavond 27 juni verzorgt muziekvereniging TOGIDO een zomeravond concert op het plein bij het Dorpshuis.

Aanvang 19.30 uur. Na afloop is er koffie en een drankje.

Komt allen en geniet van de muziek!


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 13 juni 2017 om 09:10

Vrijwilligers gevraagd

Voor volgende week zaterdag 20 mei staat de eerste bermmaaiochtend gepland voor dit seizoen. Hiervoor worden veel vrijwilligers gevraagd ( zie eerder artikel). Graag opgave hiervoor voor 18 mei bij Anita: tel.0598- 468229 of Tanja: tel. 0598-371071. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 11 mei 2017 om 14:54

Berm onderhoud

Net als voor gaande jaren hebben we ook dit jaar geld van de gemeente ontvangen voor het  ondehouden van de bermen in ons dorp. Het bedrag is wel minder dan hiervoor zodat er in overleg met dorpsbelangen is afgesproken om ipv vier, drie maal het onderhoud uit te voeren. De geplande data zijn: 20 mei, 29 juli en 7 okt. Zonder tegenbericht starten we weer om half tien met koffie bij het dorpshuis en is er tussen de middag een warme maaltijd. In de tussen liggende periode is, zoals op de vergadering van dorpsbelangen afgesproken, de bedoeling dat de bewoners zelf zoveel mogelijk het stukje berm voor hun eigen erf meenemen. We hopen vele van u op de geplande ochtenden te mogen begroeten. Als u zelf de bosmaaier mee neemt wordt u hier op het plein van brandstof voor zien. Voor diegene die niet het dorp door kan maar wel graag mee wil helpen bij het dorpshuis of alleen mee wil eten: Welkom. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 apr 2017 om 11:22