Oud papier

Vrijdagmiddag 5 november a.s. komt de kraakauto vanaf 12.45 uur weer langs om het oud papier op te halen. Wil je het voor die tijd goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: John K. en Jans K. De volgende ophaalronde is vrijdagmiddag 4 maart 2022. Wel een keer helpen?: meld dit dan bij Marjanne.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 okt 2021 om 12:10

Kom gezellig binnen lopen

Zin in een kopje koffie of thee, even bijpraten, een boek lenen of puzzel of misschien een spelletje doen of gewoon voor de gezelligheid? Met ingang van dinsdag 2 november is het dorpshuis elke eerste dinsdag van de maand open van 10.00 uur tot 12.00 uur. U bent van harte welkom.


Bericht geplaatst door: Redactie op 26 okt 2021 om 12:07

Verdrietig bericht

Vorige week zijn kort na elkaar twee in Eexterzandvoort heel bekende mensen overleden.

Harm de Jonge, van de Dalweg, is woensdag overleden. Hij was al een poosje ziek. Harm was in het verleden boer aan de Krommedijk. Hij is in het verleden bestuurslid geweest van allerlei clubs in Eexterzandvoort, en bijvoorbeeld oud-regisseur van de Toneelvereniging. We wensen Betsie, Bert en Anita en de verdere familie veel sterkte.

Twee dagen later overleed Thale Jobing. Thale was boer in Eexterzandvoort tot Marjan (Jobing) en Johan Kroeze het bedrijf aan de Oudedijk voortzetten. Ook Thale was iemand die zeer betrokken was bij, en veel betekend heeft voor ons dorp. Ook Lammie, Marjan, Johan en verdere familieleden wensen we veel sterkte.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 04 okt 2021 om 13:57

Bermen

Zoals op de jaarvergadering van Dorpsbelangen al is aangekondigd, is er recent gesproken met de gemeente over ons bermonderhoud.

1. Afgesproken is dat we ook volgend jaar doorgaan, en dat de gemeente komt met een meer structureel aanbod. Tot nu toe zijn de afspraken steeds voor slechts 1 of 2 jaar.

2. We gaan door met het project Fleurige bermen. De ingezaaide berm op de Zwienhemsdijk gaat nog zeker een jaar mee, want er zaten ook 2-jarige planten bij. Er komt ook een stuk fleurige berm op de kop van de Nieuwedijk. De gemeente gaat ons weer helpen het zaaibed klaar te maken. Van de proef op de Zwienhemsdijk hebben we al geleerd dat zaaien in het najaar een beter resultaat geeft dan zaaien in het voorjaar. Wie zelf wil experimenteren, er ligt nog 'hooi' waar volop zaad inzit. Ophalen in overleg met Jans Kuik.

3. We willen op sommige andere plekken meer ecologisch beheren, en dat wil de gemeente ook graag. Dat betekent niet klepelen, maar maaien en afvoeren. In eerste instantie waarschijnlijk 3 keer per jaar, later misschien 2 keer. De gemeente heeft er apparatuur voor aangeschaft, en er wordt nu nagegaan of ze capaciteit hebben om ook een deel van Eexterzandvoort mee te nemen. We richten ons vooreerst op de bermen buiten de bebouwde kom op Nieuwe- en Oudedijk tot aan het fietspad, en de Oudelandsedijk tot de stuw (het 'sluisje'). Wellicht dat ze ook de Oudedijk onder de bomenrijen mee kunnen nemen, maar dat moet nog nader bekeken worden. Maaien en afvoeren betekent dat de berm verschraald wordt. Het betekent meteen ook dat een klap uitgedeeld wordt aan het Jacobskruiskruid. Zie punt 4. Een ecologisch beheerde berm leidt niet meteen of automatisch tot een bloemrijke berm, dat is een kwestie van de lange adem.

4. Tijdens de jaarvergadering hebben we gesproken over het Jacobskruiskruid. Dennis gaf aan dat niet uitsteken, maar regelmatig maaien, het liefst niet te diep en net voor het spul gaat bloeien, de beste oplossing is. Janine Knol van de gemeente bleek het hier mee eens te zijn. De gedachte er achter is dat je op die manier de plant uitput. Als we dus in staat zijn de plannen voor 3 keer per jaar maaien en afvoeren rond te krijgen, dan raken we waarschijnlijk heel wat Jacobskruiskruid kwijt. Het betekent ook dat als je Jacobskruiskruid in je berm, landje, tuin of slootwal hebt, dat je dat het best kunt maaien, kort voor de bloei en niet erg diep, en natuurlijk het maaisel verwijderen.

Wordt zeker vervolgd.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 01 okt 2021 om 15:26

Bermen en Dorpshuis

A.s. zaterdag 2 oktober laatste ronde bermen nalopen en dorpshuis  schoonmaken. Half 10 koffie, 10 uur start. Drankje en hapje na, ook voor wie niet meedoen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 26 sept 2021 om 10:10

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Woensdag 22 september 2021 is er eindelijk de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelangen Eexterzandvoort  in het dorpshuis. Aanvang 8 uur, inloop vanaf kwart voor 8. Daarin ook aandacht voor stichting Dorpshuis. U krijgt de agenda dit weekend in de brievenbus. Komt allen

 


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 09 sept 2021 om 20:24

Opbouw bbq

Morgen 10 uur bbq opbouwen.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 aug 2021 om 18:43