Berm onderhoud

A.s zaterdag 28 juli is het de tweede keer dit seizoen voor bermonderhoud. Ondanks dat het in de vakantie periode is en de temperatuur een tropische hoogte aan neemt willen we het toch wel door laten gaan. We starten weer om 9.30 uur bij het dorpshuis en kijken met elkaar wat we zoal aan kunnen aanpakken. Tussen de middag is er weer een warme maaltijd die voor alle inwoners bedoeld is, of je nu mee kunt helpen of niet. Wel graag opgave voor donderdagavond 26 juli bij Anita :0598-468229, Tanja : 0598-371071 of Marjan: 0598-468235


Bericht geplaatst door: Redactie op 23 juli 2018 om 11:18

Oud papier

As vrijdag 6 juli wordt vanaf 12.45 uur het oud papier weer op gehaald. Wilt u dit wel voor 12.30 uur goed gebundeld langs de openbare weg zetten. Helpers deze keer zijn: Jan en Bart. Volgende ophaalronde is vrijdag 2 november. 


Bericht geplaatst door: Redactie op 01 juli 2018 om 23:02

Prullenbak geopend

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Op de laatste vergadering van Dorpsbelangen is gepleit voor een prullenbak bij het bankje aan de Dalweg. De gemeente heeft inmiddels een mooie rode prullenbak beschikbaar gesteld en die is vanochtend door Wim en Dirk en een onbekende voorbijganger geplaatst. Lidy (Dalweg 21) krijgt de sleutel, zij heeft aangeboden het onderhoud te doen. Dank aan de gemeente Aa en Hunze voor de bereidwilligheid.

De prullenbak en ook Wim ligt niet op zijn kant, maar er gaat wel eens wat mis met foto's uploaden

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 29 juni 2018 om 12:53

zomeravondconcert TOGIDO

Dinsdagavond 19 juni om 19.30 geeft de muziekvereniging TOGIDO een concert op het plein voor het dorpshuis. Belangstellennden zijn van harte welkom. De toegang is vrij. Na afloop is er een kop koffie.


Bericht geplaatst door: Redactie op 18 juni 2018 om 10:27

Bestuurswisseling Vereniging Dorpsbelangen

Op 23 mei 2018 was de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelangen. Er waren zoveel bezoekers dat er stoelen moesten worden bijgehaald. Er is van alles besproken, van de trillingen op de Oudelandsdijk tot de prullenbak bij het bankje aan de Dalweg, overlast van honden, en van het WMD-fietspad tot geluidsoverlast vanaf de N33. Ook is de bestuurssamenstelling aangepast. Jan Willem Diemer, de voorzitter, stelde zich niet herkiesbaar. Hij is één periode voorzitter geweest. Frits Scholma, is zelfs ongeveer tien jaar penningmeester geweest. Ook hij stelde zich niet herkiesbaar. Beiden werden hartelijk enmet veel applaus bedankt voor hun inzet. De plek van Frits wordt ingenomen door Gert Oostra. Hij is al penningmeester van stichting Dorpshuis, en omdat Vereniging en Stichting nauw gaan samenwerken en gezamenlijk gaan vergaderen is het goed het financieel gebeuren in één hand te hebben.

Dirk Strijker en Frieda Molenaar zijn ook gekozen tot nieuw bestuurslid van de Vereniging (zie foto). Dirk is vanaf heden de nieuwe voorzitter.


Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 12:02

Bermonderhoud 26 mei 2018

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan

Een paar weken geleden heeft de Bermcommissie (Jans, Dirk, Marjan en Jan Willem) met de gemeente gesproken over ons bermonderhoud. De conclusie was dat het een mooie activiteit is en dat de bermen er mooi bij liggen. Niet alleen dankzij het gezamenlijke onderhoud, maar ook doordat heel veel inwoners zelf veel aandacht aan de bermen besteden. Er is ook gesproken over groot onderhoud van bomen net buiten het dop dit najaar (nadere informatie volgt later dit jaar) en over zwerfafval van drugs.

Op zaterdag 26 mei was de eerste gezamenlijke onderhoudsronde. Met schitterend weer en genoeglijk onderbroken door de wielerronde van Noordoost Drenthe die door Eexterzandvoort kwam. Er was een grote opkomst en gewapend met schoppen, schoffels en bosmaaiers is veel werk verzet. Martijn Holstein heeft met zijn tractor het grote werk gedaan. Vooraf is er gezamenlijk koffie gedronken, en na afloop was er veel vocht nodig om alles weer bij te vullen. Sommige deelnemers konden niet blijven eten, maar er waren ook mensen die wel mee aten ook al hadden ze niet mee gewerkt, en daar zijn we blij mee mee, want daar is het ook voor. Op 28 juli is de tweede ronde, we hopen op net zulk mooi weer en net zo’n hoge opkomst. En ook dan geldt, eet mee ook als je niet meegewerkt hebt. Maar altijd wel even vooraf aanmelden bij Marjan of Tanja.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan >>

Bericht geplaatst door: Vereniging dorpsbelangen Eexterzandvoort op 27 mei 2018 om 11:20

Neospora

Bij deze willen graag alle eigenaren van grasland ( zowel natuur- als weide) een verzoek aan alle honde eigenaren doen om hun hond niet op dit grasland te laten lopen. Het land hoeft niet altijd omheind te zijn door een afrastering wanneer het gebruikt wordt. Het kan ook alleen voor het maaien van de winter voorraad zijn. En daar zit nu net het gevaar. Wanneer een hond per ongeluk z'n behoefte doet in het gras en hij heeft toevallig de neospora bacterie bij zich ( wat bij een hond geen klachten geeft), dan kan dit tijdens het oogsten in de kuil of pak terecht komen. Wordt een drachtige koe hier van gevoerd dan kan zij haar ongeboren kalf afstoten en zal met deze bacterie besmet blijven met alle gevolgen van dien. Niemand wordt gelukkig van deze situatie: ook de eigenaar van de hond niet als hij weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ook hangen er wel bordjes bij de weilanden waarop u hierover ook kunt lezen. Zie verder : www.wandelnet.nl/neospora  of www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/neospora-rund. Namens alle land eigenaren: bedankt


Bericht geplaatst door: Redactie op 24 mei 2018 om 11:38